Domain Create – jython-modules.jar/Lib/socket$py.class”, line 338, in gethostname

Oracle orta katman ürünlerinde yeni bir domain oluştururken aşağıdaki hatayı alıyorsanız ve aldığınız hata aşağıdaki gibi ise,

– Generation Error!!
Traceback (innermost last):
File “<iostream>”, line 35, in ?
File “/mymwhome/wlserver_10.3/common/wlst/modules/jython-modules.jar/Lib/socket$py.class”, line 338, in gethostname
gaierror: (20001, ‘getaddrinfo failed’)

/etc/hosts/  dosyasına mevcut makinanıyı tanımlamanız gerekiyor, Kısaca hata dns çözülmediği için geliyor.