MyaSoft – Logo Tiger2 Aktarımlarında ki Sql sorgusu

Evet, Bizim şirkette 2015 de artık zorunlu hale gelecek akıllı yazar kasa mevzuatına biz uzun zaman önce başladığımız için 2 yıldır akıllı yazarkasaymış , ökc pos cihazıymış baya bir dirsek temasında ilişki içerisindeyim.

Logo programında aşağıdaki gibi sorgu ile istediğiniz verilere ulaşabiliyorsunuz.

Sorguyu oracle üzerinde hangi şirkette çalıştırırsanız ona göre verileri getirecek

SELECT TH.STORE_NO,TH.POS_NO,TH.TRANSACTION_DATE,TH.TRANSACTION_TIME,TL.RECEIPT_NO,TH.CUSTOM_FIELD,TH.USER_DOC_NUMBER,TH.DOCUMENT_TYPE,TH.EXTRA_TYPE,
TH.WAREHOUSE,LK.URL || TO_NCHAR (TH.CUSTOMER_NO) LOGO_KODU,TH.CUSTOMER_NO,CT.UNVAN,TL.LINE_NUMBER AS URUN_SIRASI,TL.STOCK_CODE,TL.STOCK_DESCRIPTION,
TL.AMOUNT AS MIKTAR,TL.LINE_TOTAL_VALUE - TL.LINE_TOTL_DISCOUNT URUN_NET_TUTAR,TH.GROSS_TOTAL AS FIS_TOPLAMI,
(SELECT COUNT (OTP.SEMBOL) FROM MYASOFT_002.TBL_TRANSACTION_PAYMENTS TP
LEFT OUTER JOIN MYASOFT_002.TBL_ODEMETIP OTP ON OTP.KOD = TP.PAYMENT_REF
WHERE TP.STORE_NO = TH.STORE_NO AND TP.POS_NO = TH.POS_NO AND TP.TRANSACTION_DATE = TH.TRANSACTION_DATE AND TP.RECEIPT_NO = TH.RECEIPT_NO AND TP.TRANSACTION_TIME = TH.TRANSACTION_TIME) SEMBOL_SAYISI,
(SELECT SUM (TP.PAYMENT_TOTAL) FROM MYASOFT_002.TBL_TRANSACTION_PAYMENTS TP
WHERE TP.STORE_NO = TH.STORE_NO AND TP.POS_NO = TH.POS_NO AND TP.TRANSACTION_DATE = TH.TRANSACTION_DATE AND TP.RECEIPT_NO = TH.RECEIPT_NO AND TP.TRANSACTION_TIME = TH.TRANSACTION_TIME) PAYMENT_TOTAL,
(SELECT OTP.SEMBOL FROM MYASOFT_002.TBL_TRANSACTION_PAYMENTS TP
LEFT OUTER JOIN MYASOFT_002.TBL_ODEMETIP OTP ON OTP.KOD = TP.PAYMENT_REF
WHERE TP.STORE_NO = TH.STORE_NO AND TP.POS_NO = TH.POS_NO AND TP.TRANSACTION_DATE = TH.TRANSACTION_DATE AND TP.RECEIPT_NO = TH.RECEIPT_NO AND TP.TRANSACTION_TIME = TH.TRANSACTION_TIME AND ROWNUM <= 1) SEMBOL,
TO_NCHAR (TH.STORE_NO) || '-' ||
(SELECT OTP.ACIKLAMA FROM MYASOFT_002.TBL_TRANSACTION_PAYMENTS TP
LEFT OUTER JOIN MYASOFT_002.TBL_ODEMETIP OTP ON OTP.KOD = TP.PAYMENT_REF
WHERE TP.STORE_NO = TH.STORE_NO AND TP.POS_NO = TH.POS_NO AND TP.TRANSACTION_DATE = TH.TRANSACTION_DATE AND TP.RECEIPT_NO = TH.RECEIPT_NO AND TP.TRANSACTION_TIME = TH.TRANSACTION_TIME AND ROWNUM <= 1) CARIOZELKOD,
TH.CUSTOM_NO
FROM MYASOFT_002.TBL_TRANSACTION_HEADERS TH
LEFT OUTER JOIN MYASOFT_002.TBL_TRANSACTION_LINES TL ON TL.STORE_NO = TH.STORE_NO AND TL.POS_NO = TH.POS_NO AND TL.TRANSACTION_DATE = TH.TRANSACTION_DATE AND TL.RECEIPT_NO = TH.RECEIPT_NO AND TH.TRANSACTION_TIME = TL.TRANSACTION_TIME
LEFT OUTER JOIN MYASOFT_002.TBL_CARI CT ON CT.CARIID = TH.CUSTOMER_NO
LEFT OUTER JOIN MYASOFT_002.TBL_LOKASYONLAR LK ON LK.LOKASYONNO = TH.STORE_NO
WHERE TL.TRANSACTION_TYPE = '0'
ORDER BY TH.TRANSACTION_DATE,TH.TRANSACTION_TIME,TH.RECEIPT_NO,TL.LINE_NUMBER
Facebook Yorum

bparlayan has written 112 articles

Blog sitemi boş zamanlarımda hem biraz karalamak hemde mesleki tecrübeleri paylaşmak için kullanmaktayım. Burası benim deşarj noktam. Bu paylaşımları istediğiniz gibi çoğaltabilir ve kullanabilirsiniz : ). Ufak bir teşekkür yeterli. bugra[@]bugraparlayan.com.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Leave a Reply