ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified or timeout expired

Soru : ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified or timeout expired hatası alıyorum ne yapabilirim ?

Cevp : Oracle Database üzerinde bir tabloda işlem yaparken eğer bu hatayı alırsanız, tablo bir başkası tarafından kullanılıyor demektir. Beklemek istemeden tabloyu meşgul eden kişiyi bulmak yada kill etmek için ;

select
   c.owner,
   c.object_name,
   c.object_type,
   b.sid,
   b.serial#,
   b.status,
   b.osuser,
   b.machine
from
   v$locked_object a,
   v$session b,
   dba_objects c
where
   b.sid = a.session_id
and
   a.object_id = c.object_id;
ALTER SYSTEM KILL SESSION 'sid,serial#';