ORA-12638: credential retrieval failed tips

Soru : ORA-12638: credential retrieval failed tips hatası alıyorum.

Cevap : sqlnet.ora içerisinde aşağıdaki değişikliği yapmanız gerekmektedir

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) yerine,  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE) yazıldığı zaman bu hata giderilmiş olacaktır.

$ vi sqlnet.ora
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE)