Oracle Database

Oracle Database Create Silent Mode

Bazı zamanlar Oracle üzerinde GUI arayüzden çıkıp tecrübe yada parmakları konuşturmak gerekiyor. Geçen gün AIX üzerinde basit bir database create işlemi yapmak için bağlantı kurduğum da bir türlü GUI arayüzü çalıştıramadım vakit de olmadığı için çok fazla kasmamak adına komut sisteminden işlemleri tamamladım.

Sizinde işinize yaraması açısından paylaşıyorum;

Öncelikle ” $ORACLE_HOME/assistants/dbca ” altına createbd.rsp adında bir file oluşturuyoruz.

İçeriği aşağıdaki gibi olacak, Gerekli alanları düzenlemeniz gerekmekte. ” BPARLAYAN ” kelimesini aratırsanız düzenlemeniz gereken alanlara otomatik ulaşırsınız.

Bu file oluştuktan sonra komut satırın da aşağıdaki komutu vermeniz yeterli

# dbca -silent -createDatabase -responseFile createdb.rsp

Sonrasında instance ve db otomatik oluşacak

############################################################################## DATABASE CREATE START
## ##
## DBCA response file ##
## —————— ##
## Copyright 1998, 2011, Oracle Corporation. All Rights Reserved. ##
## ##
## Specify values for the variables listed below to customize Oracle ##
## Database Configuration installation. ##
## ##
## Each variable is associated with a comment. The comment identifies the ##
## variable type. ##
## ##
## Please specify the values in the following format : ##
## Type : Example ##
## String : “<value>” ##
## Boolean : True or False ##
## Number : <numeric value> ##
## StringList : {“<value1>”,”<value2>”} ##
## ##
## Examples : ##
## 1. dbca -progress_only -responseFile <response file> ##
## Display a progress bar depicting progress of database creation ##
## process. ##
## ##
## 2. dbca -silent -responseFile <response file> ##
## Creates database silently. No user interface is displayed. ##
## ##
## 3. dbca -silent -createDatabase -cloneTemplate ##
## -responseFile <response file> ##
## Creates database silently with clone template. The template in ##
## responsefile is a clone template. ##
## ##
## 4. dbca -silent -deleteDatabase -responseFile <response file> ##
## Deletes database silently. ##
##############################################################################

#—————————————————————————–
# GENERAL section is required for all types of database creations.
#—————————————————————————–
[GENERAL]

#—————————————————————————–
# Name : RESPONSEFILE_VERSION
# Datatype : String
# Description : Version of the database to create
# Valid values : “11.1.0”
# Default value : None
# Mandatory : Yes
#—————————————————————————-
RESPONSEFILE_VERSION = “10.2.0”

#—————————————————————————–
# Name : OPERATION_TYPE
# Datatype : String
# Description : Type of operation
# Valid values : “createDatabase” \ “createTemplateFromDB” \ “createCloneTemplate” \ “deleteDatabase” \ “configureDatabase” \ “addInstance” (RAC-only) \ “deleteInstance” (RAC-only)
# Default value : None
# Mandatory : Yes
#—————————————————————————–
OPERATION_TYPE = “createDatabase”

#———————–*** End of GENERAL section ***————————

#—————————————————————————–
# CREATEDATABASE section is used when OPERATION_TYPE is defined as “createDatabase”.
#—————————————————————————–
[CREATEDATABASE]

#—————————————————————————–
# Name : GDBNAME
# Datatype : String
# Description : Global database name of the database
# Valid values : <db_name>.<db_domain> – when database domain isn’t NULL
# <db_name> – when database domain is NULL
# Default value : None
# Mandatory : Yes
#—————————————————————————–
GDBNAME = “BPARLAYAN”

#—————————————————————————–
# Name : RACONENODE
# Datatype : Boolean
# Description : Set to true for RAC One Node database
# Valid values : TRUE\FALSE
# Default value : FALSE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#RACONENODE = “false”

#—————————————————————————–
# Name : RACONENODESERVICENAME
# Datatype : String
# Description : Service is required by application to connect to RAC One
# Node Database
# Valid values : Service Name
# Default value : None
# Mandatory : No [required in case RACONENODE flag is set to true] #—————————————————————————–
#RACONENODESERVICENAME =

#—————————————————————————–
# Name : POLICYMANAGED
# Datatype : Boolean
# Description : Set to true if Database is policy managed and
# set to false if Database is admin managed
# Valid values : TRUE\FALSE
# Default value : FALSE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#POLICYMANAGED = “false”

#—————————————————————————–
# Name : CREATESERVERPOOL
# Datatype : Boolean
# Description : Set to true if new server pool need to be created for database
# if this option is specified then the newly created database
# will use this newly created serverpool.
# Multiple serverpoolname can not be specified for database
# Valid values : TRUE\FALSE
# Default value : FALSE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#CREATESERVERPOOL = “false”

#—————————————————————————–
# Name : FORCE
# Datatype : Boolean
# Description : Set to true if new server pool need to be created by force
# if this option is specified then the newly created serverpool
# will be assigned server even if no free servers are available.
# This may affect already running database.
# This flag can be specified for Admin managed as well as policy managed db.
# Valid values : TRUE\FALSE
# Default value : FALSE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#FORCE = “false”

#—————————————————————————–
# Name : SERVERPOOLNAME
# Datatype : String
# Description : Only one serverpool name need to be specified
# if Create Server Pool option is specified.
# Comma-separated list of Serverpool names if db need to use
# multiple Server pool
# Valid values : ServerPool name
# Default value : None
# Mandatory : No [required in case of RAC service centric database] #—————————————————————————–
#SERVERPOOLNAME =

#—————————————————————————–
# Name : CARDINALITY
# Datatype : Number
# Description : Specify Cardinality for create server pool operation
# Valid values : any positive Integer value
# Default value : Number of qualified nodes on cluster
# Mandatory : No [Required when a new serverpool need to be created] #—————————————————————————–
#CARDINALITY =

#—————————————————————————–
# Name : SID
# Datatype : String
# Description : System identifier (SID) of the database
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : <db_name> specified in GDBNAME
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
SID = “BPARLAYAN”

#—————————————————————————–
# Name : NODELIST
# Datatype : String
# Description : Comma-separated list of cluster nodes
# Valid values : Cluster node names
# Default value : None
# Mandatory : No (Yes for RAC database-centric database )
#—————————————————————————–
#NODELIST=

#—————————————————————————–
# Name : TEMPLATENAME
# Datatype : String
# Description : Name of the template
# Valid values : Template file name
# Default value : None
# Mandatory : Yes
#—————————————————————————–
TEMPLATENAME = “General_Purpose.dbc”

#—————————————————————————–
# Name : OBFUSCATEDPASSWORDS
# Datatype : Boolean
# Description : Set to true if passwords are encrypted
# Valid values : TRUE\FALSE
# Default value : FALSE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#OBFUSCATEDPASSWORDS = FALSE
#—————————————————————————–
# Name : SYSPASSWORD
# Datatype : String
# Description : Password for SYS user
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : Yes
#—————————————————————————–
SYSPASSWORD = “BPARLAYAN”

#—————————————————————————–
# Name : SYSTEMPASSWORD
# Datatype : String
# Description : Password for SYSTEM user
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : Yes
#—————————————————————————–
SYSTEMPASSWORD = “BPARLAYAN”

#—————————————————————————–
# Name : EMCONFIGURATION
# Datatype : String
# Description : Enterprise Manager Configuration Type
# Valid values : CENTRAL|LOCAL|ALL|NONE
# Default value : NONE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
EMCONFIGURATION = “LOCAL”

#—————————————————————————–
# Name : DISABLESECURITYCONFIGURATION
# Datatype : String
# Description : Database Security Settings
# Valid values : ALL|NONE|AUDIT|PASSWORD_PROFILE
# Default value : NONE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
DISABLESECURITYCONFIGURATION = “PASSWORD_PROFILE”
#—————————————————————————–
# Name : SYSMANPASSWORD
# Datatype : String
# Description : Password for SYSMAN user
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : Yes, if LOCAL specified for EMCONFIGURATION
#—————————————————————————–
SYSMANPASSWORD = “BPARLAYAN”

#—————————————————————————–
# Name : DBSNMPPASSWORD
# Datatype : String
# Description : Password for DBSNMP user
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : Yes, if EMCONFIGURATION is specified
#—————————————————————————–
DBSNMPPASSWORD = “BPARLAYAN”

#—————————————————————————–
# Name : CENTRALAGENT
# Datatype : String
# Description : Grid Control Central Agent Oracle Home
# Default value : None
# Mandatory : Yes, if CENTRAL is specified for EMCONFIGURATION
#—————————————————————————–
#CENTRALAGENT =

#—————————————————————————–
# Name : HOSTUSERNAME
# Datatype : String
# Description : Host user name for EM backup job
# Default value : None
# Mandatory : Yes, if ALL is specified for EMCONFIGURATION
#—————————————————————————–
#HOSTUSERNAME =

#—————————————————————————–
# Name : HOSTUSERPASSWORD
# Datatype : String
# Description : Host user password for EM backup job
# Default value : None
# Mandatory : Yes, if ALL is specified for EMCONFIGURATION
#—————————————————————————–
#HOSTUSERPASSWORD=

#—————————————————————————–
# Name : BACKUPSCHEDULE
# Datatype : String
# Description : Daily backup schedule in the form of hh:mm
# Default value : 2:00
# Mandatory : Yes, if ALL is specified for EMCONFIGURATION
#—————————————————————————–
#BACKUPSCHEDULE=

#—————————————————————————–
# Name : DVOWNERNAME
# Datatype : String
# Description : DataVault Owner
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : Yes, if DataVault option is chosen
#—————————————————————————–
#DVOWNERNAME = “”

#—————————————————————————–
# Name : DVOWNERPASSWORD
# Datatype : String
# Description : Password for DataVault Owner
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : Yes, if DataVault option is chosen
#—————————————————————————–
#DVOWNERPASSWORD = “”

#—————————————————————————–
# Name : DVACCOUNTMANAGERNAME
# Datatype : String
# Description : DataVault Account Manager
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#DVACCOUNTMANAGERNAME = “”

#—————————————————————————–
# Name : DVACCOUNTMANAGERPASSWORD
# Datatype : String
# Description : Password for DataVault Account Manager
# Valid values : Check Oracle11g Administrator’s Guide
# Default value : None
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#DVACCOUNTMANAGERPASSWORD = “”

#—————————————————————————–
# Name : DATAFILEJARLOCATION
# Datatype : String
# Description : Location of the data file jar
# Valid values : Directory containing compressed datafile jar
# Default value : None
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#DATAFILEJARLOCATION =

#—————————————————————————–
# Name : DATAFILEDESTINATION
# Datatype : String
# Description : Location of the data file’s
# Valid values : Directory for all the database files
# Default value : $ORACLE_BASE/oradata
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#DATAFILEDESTINATION = /oracle10g/oradata/

#—————————————————————————–
# Name : RECOVERYAREADESTINATION
# Datatype : String
# Description : Location of the data file’s
# Valid values : Recovery Area location
# Default value : $ORACLE_BASE/flash_recovery_area
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#RECOVERYAREADESTINATION=

#—————————————————————————–
# Name : STORAGETYPE
# Datatype : String
# Description : Specifies the storage on which the database is to be created
# Valid values : FS (CFS for RAC), ASM
# Default value : FS
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#STORAGETYPE=FS

#—————————————————————————–
# Name : DISKGROUPNAME
# Datatype : String
# Description : Specifies the disk group name for the storage
# Default value : DATA
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#DISKGROUPNAME=DATA

#—————————————————————————–
# Name : ASMSNMP_PASSWORD
# Datatype : String
# Description : Password for ASM Monitoring
# Default value : None
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#ASMSNMP_PASSWORD=””

#—————————————————————————–
# Name : RECOVERYGROUPNAME
# Datatype : String
# Description : Specifies the disk group name for the recovery area
# Default value : RECOVERY
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#RECOVERYGROUPNAME=RECOVERY
#—————————————————————————–
# Name : CHARACTERSET
# Datatype : String
# Description : Character set of the database
# Valid values : Check Oracle11g National Language Support Guide
# Default value : “US7ASCII”
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
#CHARACTERSET = “WE8ISO8859P9”

#—————————————————————————–
# Name : NATIONALCHARACTERSET
# Datatype : String
# Description : National Character set of the database
# Valid values : “UTF8” or “AL16UTF16”. For details, check Oracle11g National Language Support Guide
# Default value : “UTF8”
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
NATIONALCHARACTERSET= “UTF8”

#—————————————————————————–
# Name : REGISTERWITHDIRSERVICE
# Datatype : Boolean
# Description : Specifies whether to register with Directory Service.
# Valid values : TRUE \ FALSE
# Default value : FALSE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#REGISTERWITHDIRSERVICE= TRUE

#—————————————————————————–
# Name : DIRSERVICEUSERNAME
# Datatype : String
# Description : Specifies the name of the directory service user
# Mandatory : YES, if the value of registerWithDirService is TRUE
#—————————————————————————–
#DIRSERVICEUSERNAME= “name”

#—————————————————————————–
# Name : DIRSERVICEPASSWORD
# Datatype : String
# Description : The password of the directory service user.
# You can also specify the password at the command prompt instead of here.
# Mandatory : YES, if the value of registerWithDirService is TRUE
#—————————————————————————–
#DIRSERVICEPASSWORD= “password”

#—————————————————————————–
# Name : WALLETPASSWORD
# Datatype : String
# Description : The password for wallet to created or modified.
# You can also specify the password at the command prompt instead of here.
# Mandatory : YES, if the value of registerWithDirService is TRUE
#—————————————————————————–
#WALLETPASSWORD= “password”

#—————————————————————————–
# Name : LISTENERS
# Datatype : String
# Description : Specifies list of listeners to register the database with.
# By default the database is configured for all the listeners specified in the
# $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora
# Valid values : The list should be space separated names like “listener1 listener2”.
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
LISTENERS = “BPARLAYAN”

#—————————————————————————–
# Name : VARIABLESFILE
# Datatype : String
# Description : Location of the file containing variable value pair
# Valid values : A valid file-system file. The variable value pair format in this file
# is <variable>=<value>. Each pair should be in a new line.
# Default value : None
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
#VARIABLESFILE =

#—————————————————————————–
# Name : VARIABLES
# Datatype : String
# Description : comma separated list of name=value pairs. Overrides variables defined in variablefile and templates
# Default value : None
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
#VARIABLES =

#—————————————————————————–
# Name : INITPARAMS
# Datatype : String
# Description : comma separated list of name=value pairs. Overrides initialization parameters defined in templates
# Default value : None
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
#INITPARAMS =

#—————————————————————————–
# Name : SAMPLESCHEMA
# Datatype : Boolean
# Description : Specifies whether or not to add the Sample Schemas to your database
# Valid values : TRUE \ FALSE
# Default value : FASLE
# Mandatory : No
#—————————————————————————–
#SAMPLESCHEMA=TRUE

#—————————————————————————–
# Name : MEMORYPERCENTAGE
# Datatype : String
# Description : percentage of physical memory for Oracle
# Default value : None
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
MEMORYPERCENTAGE = “40”

#—————————————————————————–
# Name : DATABASETYPE
# Datatype : String
# Description : used for memory distribution when MEMORYPERCENTAGE specified
# Valid values : MULTIPURPOSE|DATA_WAREHOUSING|OLTP
# Default value : MULTIPURPOSE
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
#DATABASETYPE = “MULTIPURPOSE”

#—————————————————————————–
# Name : AUTOMATICMEMORYMANAGEMENT
# Datatype : Boolean
# Description : flag to indicate Automatic Memory Management is used
# Valid values : TRUE/FALSE
# Default value : TRUE
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
AUTOMATICMEMORYMANAGEMENT = “TRUE”

#—————————————————————————–
# Name : TOTALMEMORY
# Datatype : String
# Description : total memory in MB to allocate to Oracle
# Valid values :
# Default value :
# Mandatory : NO
#—————————————————————————–
#TOTALMEMORY = “800”
#———————–*** End of CREATEDATABASE section ***————————

bparlayan

Blog sitemi boş zamanlarımda hem biraz karalamak hemde mesleki tecrübeleri paylaşmak için kullanmaktayım. Burası benim deşarj noktam. Bu paylaşımları istediğiniz gibi çoğaltabilir ve kullanabilirsiniz : ). Ufak bir teşekkür yeterli. bugra[@]bugraparlayan.com.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
EnglishTurkish
Kapalı