BEA-090892 – The loading of OPSS java security policy provider failed due to exception

Bugün weblogic üzerinde bir deneme yaparken aşağıdaki yer alan hata ile karşılaştım. Hata Cluster yapısında servisler yeniden başlarken geliyor.Sebebi bazı java güvenlik ilkelerinin güncellenememesi.

“<Error> <Security> <BEA-090892> <The loading of OPSS java security policy provider failed due to exception, see the exception stack trace or the server log file for root cause. If still see no obvious cause, enable the debug flag -Djava.security.debug=jpspolicy to get more information. Error message: java.security.AccessControlException: access denied (“oracle.security.jps.service.credstore.CredentialAccessPermission”

Çözümü ise şöyle,

“$MIDDLEWARE_HOME/wlserver_10.3/server/lib” altında ” weblogic.policy” ‘yi açın ve aşağıdaki kodu yapıştırıp servisleri yeniden başlatın.

grant codeBase “file:${oes.client.home}/-” {
permission java.security.AllPermission;
};