Enabling User Access to SQL Developer Web

Oracle SQL Developer Web , Oracle REST data ile çalışır ve schemas bazı kullanıcı kimlik denetimini baz alır.Bununla birlikte Oracle SQL Developer Web üzerinde oturum açmak için ADMIN kullanıcısının sizi etkinleştirmesi gerekir.

Aşağıdaki kod bloğunu ADMIN kullanıcısı ile çalıştırdığınızda ilgili kullanıcının oturumu açmaya hak kazanacaktır.

BEGIN
 ords_admin.enable_schema(
  p_enabled => TRUE,
  p_schema => 'schema-name',
  p_url_mapping_type => 'BASE_PATH',
  p_url_mapping_pattern => 'schema-alias',
  p_auto_rest_auth => NULL
 );
 commit;
END;

schema-name = Bağlanılacak şemayı belirtir. Hepsi büyük harf olarak yazılmalıdır.

schema-alias = Bağlanılacak şemaya alias vermek için kullanılır. Güvenlik gereği Oracle , alias kullanımını önermektedir.