ORA-32774: More Than One File Was Specified For Bigfile Tablespace

ERROR :

ORA-32774: More Than One File Was Specified For Bigfile Tablespace

SAMPLE : 

SQL> create bigfile tablespace MYBIGTS datafile ‘/oradata/ABUZERDB/bigts01.dbf’ size 5G,
‘/oradata/ABUZERDB/bigts02.dbf’ size 5g;

create bigfile tablespace MYBIGTS datafile ‘/oradata/ABUZERDB/bigts01.dbf’ size 5G,
*
ERROR at line 1:
ORA-32774: more than one file was specified for bigfile tablespace MYBIGTS

SOLUTION :

This is because bigfile tablespace can contain only one datafile. So create the bigfile tablespace with only one datafile.

ÇÖZÜM :

Bigfile tabloları sadece bir adet datafile içerebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir