AdminServer VDE Replication Thread anonymous

Weblogic  ” Admin Server ” açıldığında hunharca log yazmaya başlayabilir ve HDD kapasitesi ne olursa olsun dolmasına sebep olabilir.

Bu gibi durumlar da malesef servisler durmakla beraber iş göremez hale geliyorlar. Örnek hata aşağıdaki gibi ise,

<Error> <EmbeddedLDAP> <sdsd42> <AdminServer> <VDE Replication Thread> <<anonymous>>

domain > security > Embedded LDAP tab >  “Refresh replica at startup” satırına  tik atmanız yeterli.

Security_WLS_Console[1]